Szkolenie RODO – lepsze funkcjonowanie firmy


Edukacja, Prawo / środa, 10 czerwca, 2020

Szkolenie pracowników dostarcza im wiedzę i nowe umiejętności. Szkolenia  to inwestycja w zespół, która umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału pracowników. Od wprowadzenia RODO minęło prawie dwa lata. Ochrona danych osobowych nabrała nowego wymiaru. RODO spowodowało szereg zmian w krajowych przepisach. Polskie regulacje prawne musiały zostać dostosowane  do wymogów unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Nadużycia związane  z przetwarzaniem danych osobowych, które ze swojej natury wrażliwymi danymi, spowodowały konieczność zaostrzenia prawa.  Szkolenia z RODO  pozwala na poszerzenie wiedzy i na poprawę  bezpieczeństwa danych osobowych.

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu RODO?

Szkolenia RODO dedykowane są dla osób zatrudnionych na stanowisku: specjalista ds. ochrony danych osobowych, inspektorów danych osobowych oraz pracowników działu kadr, księgowości, administratorów danych oraz dla kadry zarządzającej. Uczestnikami szkolenia RODO mogą być osoby rozpoczynające pracę związaną z ochroną danych osobowych, jak również pracownicy mający wieloletnie doświadczenie w powyższym zakresie.

Cel szkolenia RODO

Żadna firma nie może obejść się bez pracowników i klientów. Ochrona danych osobowych ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i jednostek budżetowych. Szkolenie RODO ma na celu zdobycie praktycznych umiejętności związanych z ochroną danych osobowych, np.: jak przetwarzać i chronić dane osobowe. Uczestnicy uczą się analizowania ryzyka związanego z ochroną danych osobowych i reagowania na wszelkie zagrożenia w tym zakresie. W czasie szkolenia kursanci otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe, np.: wzory dokumentów dotyczących ochrony danych personalnych.  Wśród dokumentów, których wzory otrzymują uczestnicy szkolenia RODO są min: klauzule zgody dot. rekrutacji, marketingu, udziału w konkursach, wykorzystania wizerunku, rejestr naruszeń RODO,  wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Kursanci, w ramach ceny kursu, otrzymują dodatkowe materiały, np.: akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, poradniki dot. przetwarzania danych w szkołach, zatrudnieniu, monitoringu, analizy ryzyka i zapoznają się z polityką  bezpieczeństwa danych osobowych.

Przykładowy program szkolenia RODO

Każdy ośrodek szkoleniowy oferujący szkolenia RODO ma opracowany swój program szkoleniowy. Podany poniżej program szkolenia RODO ma na celu prezentację najważniejszej tematyki.  W programie szkolenia są następujące zagadnienia: definicja RODO, omówienie kluczowych zmian, jakie powstały w prawie po wejściu w życie RODO, najważniejsze pojęcia związane z ochroną danych, w tym zagadnienie danych biometrycznych, zasady przetwarzania danych, stosowanie środków bezpieczeństwa w oparciu o ryzyko naruszenia praw i wolności, zasady wyrażania zgody, obowiązek informacyjny, realizacja praw osób, których dane są zbierane, mechanizmy ochrony danych. Kurs zawiera zagadnienia związane z naruszeniem danych osobowych, np.: zgłaszanie i powiadamianie o zaistnieniu takiej sytuacji, przykłady najczęściej występujących naruszeń danych osobowych i zagrożeń wynikających z faktu ich zaistnienia, sankcje związane z naruszeniem danych osobowych. Kursant uczestniczących w szkoleniu RODO poznaje najważniejsze zagadnienia związane z ustawą o RODO. W programie szkolenia RODO jest także omówienie tematu wizerunku jako dobra osobistego oraz niezwykle istotne zagadnienie zagrożeń dla ochrony danych personalnych wynikających z korzystania z mediów społecznościowych. Dziś praktycznie każde przedsiębiorstwo jest obecne w mediach społecznościowych i wyszukiwarce Google. W związku z tym ma obowiązek chronienia danych osobowych użytkowników. Kursanci poznają też zagadnienia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i prawem komunikacyjnym. Szkoleniowcy ostrzegają o nowym rodzaju przestępczości: oszustwie na RODO. Uczestnicy zapoznają się zasadami postępowania wobec danych personalnych osób zmarłych. Omawiana jest także odpowiedzialność cywilna     oraz karno- finansowa na gruncie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.  

Metody prowadzenia kursu

Szkolenia RODO prowadzone są różnymi metodami. Każdy szkoleniowiec ma swoje sposoby, aby z wiedzą dotrzeć do słuchaczy. Najczęściej wykorzystywany jest wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studia przypadków  i prezentacja multimedialna. Uczestnicy wysoko oceniają jakość szkoleń i otrzymanych materiałów dydaktycznych. Czas szkolenia RODO jest różny – od jednego do trzech dni roboczych.

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązują wszystkie firmy i instytucje publiczne.  W założeniach mają zapewnić lepszą ochronę najbardziej wrażliwych danych i zapobiec kradzieżom tak ważnych informacji. Szkolenia RODO uwrażliwiają uczestników na konieczność ochrony danych osobowych, przygotowują do wdrażania nowych przepisów na terenie firmy. Dane personalne stanowią łakomy kąsek dla różnej maści oszustów. Sondaże opinii publicznej pokazują, że Polacy oczekują lepszej ochrony swoich danych.