Pompy ciepła


Budownictwo, Technologie / piątek, 1 lipca, 2022

Kiedy można zainstalować pompy ciepła powietrze-woda? Ekonomiczne systemy ogrzewania zastępują dotąd wykorzystane kotły i piece. Jednym z najczęstszych poszukiwanych alternatywnych rozwiązań jest powietrzna pompa ciepła. Zaletami jakimi wyróżniają się te rodzaje maszyn cieplnych w porównaniu z geotermalnymi jest chociażby niższy koszt zakupu oraz instalacji.

A także trzeba zaznaczyć, że powietrzne pompy ciepła można zastosować przy wprowadzaniu nowych systemów grzewczych oraz modernizacji starych. Taka jednostka jest poszukiwana przede wszystkim w przypadku systemach domu pasywnego, zaprojektowanego do minimalnego zużycia ciepła oraz wdrożenia energooszczędnych technologii.

Zasada działania pompy ciepła powietrze-woda

pompa ciepła
pompa ciepła

Ten rodzaj powietrznej pompy ciepła (powietrze — woda) zawiera urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne. Jednostka zewnętrzna przedmuchuje przez siebie pewną ilość powietrza, odbierając ciepło i przesyłając je do jednostki wewnętrznej zainstalowanej w domu. Jednostka wewnętrzna w zależności od zastosowanego schematu może mieć różną konfigurację, ale pełni funkcje: oddawania i rozprowadzania ciepła do systemu grzewczego, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, podłączenia dogrzewacza, przełączenia w tryb chłodzenia.

Bardzo ważnym punktem w schemacie powietrznej pompy ciepła jest lokalizacja wymiennika ciepła freon-woda. Zależy to od tego, który czynnik chłodzący (woda czy freon) przekaże ciepło z jednostki zewnętrznej zainstalowanej na ulicy do jednostki wewnętrznej zainstalowanej w kotłowni. Montujemy powietrzne pompy ciepła z wymiennikiem ciepła zainstalowanym w jednostce wewnętrznej (w domu), do której obieg freonowy dostarcza ciepło. Gwarantuje to, że system jest chroniony przed zamarzaniem nawet podczas przedłużających się awarii zasilania. Taki schemat jest trudniejszy do zainstalowania, ale całkowicie chroni właściciela przed możliwą awarią jednostki zewnętrznej w wyniku zamarznięcia w przypadku braku zasilania.

Powietrzna pompa ciepła przy modernizacji starego systemu grzewczego

Powietrzna pompa ciepła to idealne rozwiązanie do modernizacji istniejącego systemu. Zainstalowanie jej znacznie obniży koszty ogrzewania i ciepłej wody. Montaż pompy ciepła wymaga minimum zmian, co pozwala szybko i sprawnie zmodernizować system grzewczy. Podczas modernizacji jednostka zewnętrzna powietrznej pompy ciepła montowana jest na ścianie domu w pobliżu kotłowni. Freonowy obieg grzewczy jest wprowadzany do domu przez ścianę i podłączony do kompaktowej jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna jest podłączona do istniejącego systemu grzewczego.

Nawet jeśli istniejący system grzewczy został zaprojektowany jako wysokotemperaturowy, pompa ciepła może dostarczyć ciepło do domu do -8-10°C, a gdy temperatura dalej spadnie, uruchomić istniejący kocioł. Automatyzacja powietrznej pompy ciepła obejmuje uruchomienie dowolnego istniejącego kotła, gdy pompa ciepła nie jest wystarczająca do ogrzewania. Instalacja pompy to jedno z najefektywniejszych i najszybszych rozwiązań do modernizacji przestarzałego systemu grzewczego.

Powietrzna pompa ciepła w nowym systemie grzewczym

Pompy ciepła
Pompy ciepła

Powietrzna pompa ciepła w nowym systemie grzewczym pozwala zrezygnować z używania gazu i uzyskać ciepło przy średnim rocznym współczynniku wydajności, na dobrym poziomie. Taki system będzie około 2 razy tańszy niż piec z geotermią i będzie miał dość wysoki współczynnik wydajności ciepła, przy odpowiednim zaprojektowaniu całego systemu grzewczego w domu. Budynek musi być dobrze ocieplony, instalacja grzewcza obliczona i przystosowana do niskich temperatur zasilania (ciepłe podłogi, ciepłe ściany, grzejniki o zwiększonej mocy). Powietrzna pompa ciepła montowana jest z dodatkową grzałką, która włącza się automatycznie w przypadku braku ciepła w instalacjach grzewczych i ciepłej wodzie użytkowej. W razie potrzeby zapewniony jest aktywny tryb chłodzenia.

Jako dodatkowe źródło ciepła najczęściej stosuje się wbudowane grzałki jednostki wewnętrznej. Jeśli zostanie wybrany gazowy kocioł kondensacyjny, najnowsze modele pomp ciepła przełączą się na podstawie minimalnych kosztów ogrzewania, z uwzględnieniem aktualnych taryf. Względna łatwość instalacji w porównaniu z gruntowymi pompami ciepła pozwala na znacznie szybszą i tańszą instalację systemu.

Koszt instalacji grzewczej z powietrzną pompą ciepła kalkulowany jest indywidualnie dla każdego konkretnego domu. W zależności od wymaganej dla użytkownika izolacji domu i funkcji powietrznej pompy ciepła (ogrzewanie, chłodzenie, zaopatrzenie w ciepłą wodę, podgrzewanie basenu) określane są charakterystyki trybów pracy systemu, po w którym opracowywany jest projekt i oszacowanie elementu po elemencie. Kontaktując się z firmą, która oferuje zakup pompy ciepła, można dowiedzieć się, ile będzie kosztował Twój powietrzny system grzewczy.

Zadzwoń i uzyskaj wszystkie wstępne informacje potrzebne do podjęcia decyzji to znaczy:

  • Możliwość zamontowania powietrznej pompy ciepła w przypadku Twojego domu.
  • Przewidywany koszt instalacji pompy ciepła.
  • Koszt ogrzewania i zaopatrzenia w wodę domu, czas zwrotu inwestycji.

Dofinansowanie do powietrznej pompy ciepła

Osoby kupujące pompę ciepła najczęściej korzystają z dofinansowania z programu Czyste Powietrze, w którym kwota wynosi 32 000 złotych. W przypadku równoczesnej instalacji fotowoltaiki kwota jest wyższa i wynosi 37000 złotych. Statystyki potwierdzają, że większość konsumentów ubiega się o dofinansowanie do powietrzne pompy ciepła (14%), gruntowe analogi cieszą się mniejszym zainteresowaniem (3,5%). Wprowadzono udogodnienia podczas przyznawania dofinansowania a mianowicie: uproszczenie wniosków, krótszy czas ich rozpatrywania, wprowadzenie oświadczeń zamiast kilku dokumentów. Ponadto istnieje teraz możliwość połączenia tego programu z innymi np. ulgą termomodernizacyjną. Zastosowano także wyższe progi dochodowe które dają możliwość uzyskania dotacji. Inne programy, na podstawie których można ubiegać się o dofinansowanie na zakup oraz instalację pompy ciepła to: Moje Ciepło, Mój Prąd, Stop Smog. Podczas zakupu pompy ciepła sprzedawca udziela doradztwa z jakiej formy dotacji można w danym przypadku skorzystać.