Rehabilitacja kompleksowa – co to jest?


Zdrowie / piątek, 19 marca, 2021

W dzisiejszych czasach osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Ich udział w codziennym życiu, zarówno społecznym, jak i zawodowym jest spychany na margines. Szansą na poprawę ich warunków życiowych jest rehabilitacja. Obecnie dużą szansę na godne funkcjonowanie w społeczeństwie może dać stosunkowo nowa w polskich realiach rehabilitacja kompleksowa. Czym ona jest i dlaczego warto zwrócić na nią uwagę ?

Rehabilitacja kompleksowa – co to takiego?

Podstawy do tego co dziś nazywamy rehabilitacją kompleksową dał w latach 50. ubiegłego wieku urodzony w Poznaniu Wiktor Dega – lekarz, profesor i naukowiec. Stworzył on taki model rehabilitacji, w którym oprócz rehabilitacji medycznej, brała udział również zawodowa i społeczna. Rehabilitacja kompleksowa – co to jest?Uważał bowiem, że bez tego efekt końcowy rehabilitacji będzie niepełny. Następnie model ten WHO uznało za wart powtarzania i promowania na całym świecie. Do dziś jest on stosowany z powodzeniem w wielu krajach. Inaczej mówiąc rehabilitacja kompleksowa to zespół działań, które mają na celu odbudowę krok po kroku w jak największym stopniu sprawności fizycznej oraz psychicznej osoby, która straciła je na skutek choroby lub urazu w dowolnym okresie swojego życia.

Rehabilitacja kompleksowa – na czym dokładnie polega?

Słowo rehabilitacja najczęściej kojarzy nam się z rehabilitacją ruchową i ćwiczeniami fizycznymi. Kiedy ktoś nam mówi, że się rehabilituje mamy wyobrażenie, że chodzi do fizjoterapeuty. Warto jednak pamiętać, że rehabilitacja to proces złożony i wielopłaszczyznowy. Może obejmować nie tylko różne części ciała, ale także różne dziedziny naszego życia. W skład rehabilitacji kompleksowej wchodzą 4 jej rodzaje:

  1. Rehabilitacja medyczna – ten rodzaj rehabilitacji nastawiony jest na to, by w jak największym stopniu pomóc pacjentowi w odzyskaniu sprawności fizycznej. W ramach rehabilitacji medycznej pacjenci mogą korzystać z pomocy fizjoterapeutów i rehabilitantów. Zabiegi takie jak masaże, rehabilitacja ortopedyczna czy miejscowa krioterapia wchodzą w skład tego rodzaju rehabilitacji. Sprawność fizyczna pacjenta jest bardzo ważna także z powodu konieczności przystosowania pacjenta do funkcjonowania w otwartym społeczeństwie.
  2. Rehabilitacja psychologiczna z kolei ma pomóc osobie niepełnosprawnej w osiągnięciu równowagi psychicznej oraz w budowaniu poczucia własnej wartości. Bardzo często zdarza się bowiem, że ludzie, którzy przebyli ciężką chorobę lub uraz myślą o sobie jako o osobach, które już nie mają nic światu do zaoferowania, przez co mniej lub bardziej świadomie dążą do wykluczenia społecznego. Psychoterapia jest więc bardzo ważną i konieczną częścią procesu rehabilitacji. To właśnie dzięki psychoterapii osoby niepełnosprawne i doświadczone chorobą mogą na nowo uczyć się odgrywania ról w społeczeństwie. Praca z psychologiem bądź psychoterapeutą umożliwia takim osobom podejmowanie wyzwań i aktywności codziennego życia, przy jednoczesnej pełnej świadomości ograniczeń wynikających z choroby lub własnego stanu fizycznego.
  3. Rehabilitacja społeczna to nieodzowny element rehabilitacji kompleksowej. Ma na celu wyposażenie osoby niepełnosprawnej w takie narzędzia, które pozwolą jej na całkowitą samodzielność na wielu płaszczyznach. Rehabilitacja społeczna to także edukacja osób zdrowych w zakresie problemów i trudności z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne.
  4. Rehabilitacja zawodowa – ostatnim elementem rehabilitacji kompleksowej jest rehabilitacja zawodowa. Ma na celu przystosowanie osoby po przebytym urazie lub chorobie do pracy, która będzie odpowiadać jej kwalifikacjom oraz obecnym możliwościom. Jeśli nie jest to możliwe, to dzięki rehabilitacji zawodowej osoba niepełnosprawna ma szansę przygotować się do nowego zawodu. Różnego rodzaju kursy, szkolenia, pośrednictwo pracy ma na celu pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobie niepełnosprawnej oraz utrzymania go.

Polecamy:

 

Rehabilitacja kompleksowa nie jest procesem szybkim ani łatwym – aby miał jak największe szanse powodzenia potrzebna jest współpraca wielu specjalistów – lekarzy, psychiatrów, psychologów, dobrych rehabilitantów oraz doradców zawodowych. Niestety w przeciwieństwie do wielu krajów Europy system ten w naszym kraju jest stosowany w niewielkim stopniu. W Polsce w większym stopniu kładzie się nacisk na samo dofinansowywanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych niż na ich wielopłaszczyznową rehabilitację. Powodem jest oczywiście to, że rehabilitacja kompleksowa jest procesem znacznie droższym niż dofinansowanie do stanowiska pracy. Aktualnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych rusza z programem wdrożeniowym tego modelu rehabilitacji. Będzie to szansa dla wielu osób niepełnosprawnych na zmianę swojego życia na lepsze.

Należy bowiem pamiętać, że rehabilitacja kompleksowa to zespół działań, które są bardzo korzystne tak z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej, jak i całego społeczeństwa. Stanowią one bardzo duży, niewykorzystany potencjał zarówno zawodowy, jak i społeczny. Dobrze ukierunkowany oraz poprowadzony proces rehabilitacji zwróci się wielokrotnie.