Jak zgłosić półkolonie – o tym musisz wiedzieć!


Dzieci, Turystyka / środa, 9 czerwca, 2021

Półkolonie są coraz częściej organizowane. Nie tylko w miastach, ale również na wsiach. Półkolonie są formą zajęć, w których mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i młodzież. I są one organizowane na terenie danej miejscowości, w której ich uczestnicy mają miejsce swojego stałego zamieszkania. W związku z tym dziecko, aby brać udział w takich zajęciach nie musi wyjeżdżać z poza obszaru swojego miejsca zamieszkania, tak jak odbywa się to podczas brania udziału w koloniach, gdzie dzieci muszą opuścić swoją miejscowość na co najmniej dwa tygodnie. W związku z tym, że każdego roku rośnie duże zainteresowanie odnoszące się do samej organizacji półkolonii, postanowiliśmy przedstawić Państwu kluczowe informacje dotyczące ich organizacji, a przede wszystkich ich zgłoszenia.

Dlaczego półkolonie są tak bardzo popularne?

Półkolonie są tak bardzo popularne, ponieważ niosą one ze sobą korzyści zarówno dla samych dzieci, jak również i dla rodziców, którzy są zapracowani i nie mają z kim zostawić swoich pociech. Natomiast, jeżeli chodzi o korzyści wynikające z uczestnictwa w półkoloniach w stosunku do dzieci i młodzieży to trzeba tutaj powiedzieć przede wszystkim to, że półkolonie daje możliwość spędzenia czasu wśród rówieśników, rozwijania swoich zainteresowań, jak również produktywnego spędzenia czasu wolnego. Wpływ na duże zainteresowania półkoloniami ma również taki fakt, że dzieci nie muszą wcale wyjeżdżać ze swojej miejscowości na dłuższy czas, aby mogły w nich wziąć udział. Zajęcia takie początkowo były w większym stopniu organizowane przede wszystkim w miastach, aczkolwiek w chwili obecnej znacznie częściej zauważa się także ich organizowanie także na wsiach.

Wszystko to, co musisz wiedzieć o zgłoszeniu półkolonii

Osoby, które chcą zostać organizatorami półkolonii bardzo często zastanawiają się nad formalnościami odnoszącymi do takiego działania. Otóż, podczas organizacji półkolonii trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, aby zamiar taki zgłosić w pierwszej kolejności do kuratorium oświaty właściwego miejscowo ze względu na miejsce siedziby organizatora, bądź ze względu na miejsce jego zamieszkania. Jeżeli właściwość miejscowa kuratorium oświaty, do którego wpłynie taki wniosek nie zostanie zachowana, to kuratorium może odrzucić nasze zgłoszenie. Zachowana musi być nie tylko właściwość miejscowa kuratorium oświaty, ale również termin takiego zgłoszenia.

Jakie są terminy odnoszące się do zgłoszeń organizacji półkolonii do kuratorium oświaty?

Jeżeli chodzi o kwestię terminów odnoszących się do zgłoszeń organizacji półkolonii do kuratorium oświaty to należy pamiętać, aby zgłoszenie takie miało miejsce minimum 14 dni przed planowanych rozpoczęciem półkolonii. W przeciwnym razie nie zostanie wyrażona zgoda na ich organizację przez określony w zgłoszeniu podmiot.

Kto może zostać organizatorem półkolonii dla dzieci i młodzieży?

Organizatorem półkolonii dla dzieci i młodzieży może zostać praktycznie każdy. Bowiem przepisy jasno określają, że organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być:

  • szkoła
  • placówka wychowawcza
  • osoba fizyczna
  • osoba prawna

Przy czym trzeba pamiętać, że osoba, która zamierza zorganizować taką formę zajęć dla dzieci i młodzieży powinna posiadać odpowiednie zaplecze logistyczne do tego celu, jak również zatrudnić odpowiedni personel.

Jaka osoba może zostać wychowawcą na półkoloniach?

Organizując półkolonie trzeba pomyśleć o zatrudnieniu wychowawców, którzy będą sprawować w sposób odpowiedni i rzetelny opiekę nad uczestnikami takich zajęć. Otóż, aby móc zostać wychowawcą na półkoloniach trzeba przede wszystkim spełnić następujące kryteria:

  • ukończony 18. rok życia
  • niekaralność
  • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego
  • posiadanie ukończonego kursu na wychowawcę wypoczynku

Z konieczności posiadania ukończonego kursu na wychowawcę wypoczynku są zwolnione te osoby, które pełnią zawód nauczyciela, bądź są wychowawcami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W jaki sposób można dokonać zgłoszenia w sprawie organizacji półkolonii?

Zgłoszenia w sprawie organizacji półkolonii można dokonać zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie papierowej. Otóż, w pierwszej kolejności trzeba wejść na stronę internetową http://wypoczynek.men.gov.pl i dokonać tam rejestracji, jeżeli nie posiadamy konta. Po założeniu konta należy się zalogować, a następnie przejść do wypełniania formularza, który znajduje się na tej stronie. Do formularza trzeba również dodać odpowiednie załączniki, które zostały określone w części B formularza zgłoszeniowego o organizację półkolonii. Do załączników tych zalicza się między innymi opinię powiatowego Komendanta Państwowej Straży pożarnej, jak również szkic poszczególnych pomieszczeniem budynku, w którym będą przebywać dzieci podczas półkolonii. Natomiast, jeżeli chodzi o opinię powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej to powinna ona dotyczyć tego, czy budynek, w którym będą przebywać dzieci podczas zajęć, jak również cały teren wykazują odpowiednie kwestie odnoszące się do przepisów przeciwpożarowych.