Jak zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy?


Praca, Usługi / wtorek, 9 listopada, 2021

Jak zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy? Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba Ukraińców. Wiąże się to bezpośrednio z tym, że są oni usatysfakcjonowani naszymi zarobkami, jednocześnie uznawani są za solidnych fachowców, którzy rzetelnie wykonują swoje obowiązki. W jaki sposób powinniśmy rozpocząć proces zatrudniania pracownika z Ukrainy? Jak wygląda drugi i trzeci krok zatrudniania Ukraińca? Jak złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? W jaki sposób zatrudnić pracownika na podstawie zezwolenia na pracę? Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu, aby uzyskać odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

W jaki sposób powinniśmy rozpocząć proces zatrudniania pracownika z Ukrainy?

agencja pracyZanim zdecydujemy się na zatrudnienie lub wynajem pracownika z Ukrainy powinniśmy udać się do Urzędu Pracy. W tamtejszej lokalizacji konieczna okaże się rejestracja i złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wbrew pozorom jest to bardzo ważna kwestia, bowiem tylko w takim przypadku Ukrainiec będzie mógł w pełni legalnie podjąć się pracy w naszym kraju. Urząd na rozpatrzenie oświadczenia ma 30 dni roboczych, dlatego tak istotne jest, aby złożyć takie oświadczenie znacznie wcześniej. W jaki sposób tego dokonać? Mamy trzy możliwości, a wybór tej jedynej powinien zależeć od naszych indywidualnych preferencji. Największą popularnością cieszy się osobista wizyta, jednak ostatnimi czasy oświadczenie chętnie wysyłane są elektronicznie lub listownie. Pamiętajmy jednak, że oświadczenie nie w każdym przypadku będzie wystarczające. Aby zatrudnianie obcokrajowca zakończyło się powodzeniem, musi mieć jedno z sześciu możliwych obywatelstw: Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji lub Mołdawii. Dodatkowo wykonywane prace nie mogą być sezonowe, w przeciwnym wypadku konieczne okaże się zezwolenie. Trzecim wymogiem jest nie przekraczanie okresu 6 miesięcy zatrudnienia cudzoziemca w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Nieco mniej korzystnie wygląda to dla pracodawcy, jeśli chcemy, aby Ukrainiec pracował u nas dłużej niż przez 180 dni. W takich przypadkach nie obędzie się bez wizyty w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie możliwe jest wyrobienie rocznej wizy.

Jak wygląda drugi i trzeci krok zatrudniania Ukraińca?

pracownicy z UkrainyKiedy już uzyskamy niezbędne dokumenty w urzędach, wówczas możemy zdecydować się na podpisanie umowy prawnej z nowym pracownikom. Nie możemy zapominać o tym, że forma umowy każdorazowo musi być zgodna z informacjami, które podane są w Urzędzie Pracy. Następnie zgłaszamy nowego pracownika z Ukrainy lub innego kraju do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z prawem mamy na to 7 dni. Jeśli zależy nam na tym, aby ułatwić sobie wszelkie czynności urzędowe, wówczas warto uzyskać dla cudzoziemcy numer NIP. Aby tego dokonać, konieczne jest złożenie w Urzędzie Skarbowym druku NIP-7 lub ZAP-3. Trzecim krokiem jest pomoc nowemu pracownikowi z dodatkowymi czynnościami, o czym zapomina wielu pracodawców. Możemy zadbać o zameldowanie, zapisanie się do przychodni (w celu znalezienia lekarza rodzinnego), a także o założenie konta bankowego, aby przyspieszyć, jednocześnie ułatwić ewentualne rozliczenia.

Jak złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Jak zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy?
Jak zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi możemy złożyć na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich polega na osobistym odwiedzeniu Urzędu Pracy, który jest właściwy dla naszej spółki. Jeśli jest ona wpisana do KRS, wówczas optymalny jest Urząd Pracy na terenie danego powiatu, gdzie doszło do rejestracji spółki. Gdy działalność zarejestrowana jest w CEIDG, wówczas odpowiednim organem jest Urząd Pracy odpowiedni dla miejsca naszego zameldowania. Drugim sposobem jest listowne złożenie oświadczenia. Wystarczy pobrać wzór z oficjalnej strony internetowej. Konieczne jest wydrukowanie go w dwóch egzemplarzach i wypełnienie drukowanymi literami. Kiedy zostanie on podpisany, wówczas możemy odesłać go do Urzędu Pracy. Ostatnim sposobem jest elektroniczne wysłanie oświadczenia. Aby móc wykonać tą czynność, konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP. Do dokumentu dołączamy dowód osobisty, dowód zapłaty za złożenie oświadczenia, oświadczenie o niekaralności, kopię dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy dany wniosek. 

W jaki sposób zatrudnić pracownika na podstawie zezwolenia na pracę?

Kiedy jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem pracownika na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wówczas niezbędne okaże się uzyskanie dla pracownika zezwolenia na pracę typu A. Procedura ta niestety jest znacznie dłuższa i może potrwać niekiedy nawet pół roku. Właśnie z tego powodu tak istotne jest wdrożenie procesu zdecydowanie szybciej. Wszelkie formalności załatwimy w Urzędzie Wojewódzkim. Decydując się na wypełnienie wniosku o wydanie zezwolenia należy z dużą starannością wskazać optymalne stanowisko i rodzaj pracy, którą powinien wykonywać. Jest to niezwykle ważne ze względu na to, że Ukrainiec może wówczas legalnie wykonywać swoją pracę. Przy tych wszystkich działaniach możemy skorzystać z pomocy pośrednictwa pracy dla Ukraińców.