Ubezpieczenia OC


Motoryzacja, Usługi / wtorek, 14 stycznia, 2020

Ubezpieczenia OC stanowią jedną z najważniejszych formalności jaką musi dopełnić kierowca samochodu. Nie dość, że jest ono obowiązkowe, to jego wykup powoduje, iż nie będziemy musieli zapłacić za ewentualnego konsekwencje wywołane spowodowaniem przez nas wypadku drogowego. Istotą ubezpieczenie OC jest przeniesienie kosztów z kierowcy na ubezpieczyciela z jakim zawarliśmy umowę. 

Ubezpieczenie OC – czym jest?

Z roku na rok na polskich drogach dochodzi do coraz większej ilości wypadków oraz kolizji. Jest to spowodowane głównie rosnącą liczbą samochodów na polskich drogach. Należy wziąć pod uwagę, że każde z tych zdarzeń było wynikiem działania konkretnych kierowców. Ubezpieczenia OC mają na celu ochronę sprawców wypadku pod kątem finansowym. Leczenie szpitalne, rehabilitacja poszkodowanych czy naprawa zniszczeń stanowić mogą potężne koszty dla budżetu sprawcy. 

Jaką ochronę gwarantuje ubezpieczenie OC?

Jeżeli kierowca posiada wykupione ubezpieczenie OC pojazdu, i spowoduje stłuczkę lub wypadek, nie będzie musiał opłacać negatywnych skutków z własnej kieszeni. W przypadku poważnych zdarzeń wynikających z winy ubezpieczonego kierowcy takich jak naprawa pojazdu czy leczenie poszkodowanego pieniądze wypłaca ubezpieczyciel. W przypadku gdy pojazd ubezpieczonego ulegnie zniszczeniu lub znacznemu uszkodzeniu jego naprawa nie będzie niestety objęta przez ubezpieczenie OC https://www.fullpolisa.pl/. W przypadku chęci ochrony naszego pojazdu przed skutkami wypadków, należy zakupić ubezpieczenie AC (Auto Casco).

Obowiązek ubezpieczenie OC

Do zakupu ubezpieczenie zobowiązani są wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych. Zaliczyć do nich można oprócz samochodów osobowych pojazdy ciężarowe, motocykle, ciągniki rolnicze. Obowiązek ubezpieczenie OC dotyczy więc każdej osoby rejestrującej pojazd.
Wykup ubezpieczenie powinien nastąpić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Wyjątek stanowią tutaj pojazdu eksponatów, których rejestracja może się odbyć w dniu w którym wprowadzone zostaną one do ruchu drogowego. 

Co wpływa na koszt ubezpieczenia?

oc dla firmy budowlanej WałbrzychRozsądnie jest przed wykupem ubezpieczenie skorzystać z jednej z wielu wyszukiwarek ubezpieczeń. Za pomocą tego typu narzędzi jesteśmy w stanie wybrać najkorzystniejszą dla nas ofertę ubezpieczyciela.
Na ceny ubezpieczeń wpływ może mieć szereg kryteriów. Bardzo często jednym z podstawowych kryteriów branych pod uwagę przez ubezpieczalnie jest wiek kierowcy, historia oraz data wydania prawa jazdy, miejsce zamieszkania czy stan cywilny. Inne kryterium dotyczy użytkowanego modelu samochodu. W tego typu przypadkach ubezpieczyciel zwraca uwagę na jego markę, konkretny model, moc silnika oraz przebieg. Istotną informacją jest to, że zgodnie z prawem każdy ubezpieczyciel musi oferować OC dla danego pojazdu na identycznych warunkach. Jedyną zmienną w przypadku poszczególnych ubezpieczalni jest koszt wykupu ubezpieczenia. 

W jakim przypadkach OC nie zostanie wypłacone?

Pomimo posiadania wykupionego ubezpieczenia OC zdarzają się przypadki, w których to kierowca musi z własnej kieszeni zapłacić za wyrządzone szkody.
Do tego typu zdarzeń zaliczyć należy:

  • umyślne spowodowanie wypadku
  • bycie pod wpływem alkoholu lub innych substancji czy środków odurzających
  • brak posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdu
  • ucieczka z miejsca zdarzenia
  • nieudzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym

Są to przypadki, które łamią postanowienia ubezpieczenia, i w przypadku ich wystąpienia ubezpieczyciel ma pełne prawo do odstąpienia od wypłaty należnych środków.

Brak ubezpieczenia

Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia OC https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-firmy-remontowo-budowlanej/walbrzych/ podyktowane było głównie troską o ofiary wypadków. Dzięki niemu osoby poszkodowane są w stanie otrzymać zadośćuczynienie w znacznie skróconym czasie. oc przewoźnika cena Siedlce Co jednak w przypadku nie wykupienia ubezpieczenia OC? kierowcę, który nie dopilnował tego obowiązku czekają spore problemy. UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) na podstawie otrzymanych zgłoszeń od ubezpieczyciela weryfikuję, który z kierowców zdarzenia nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC. Może on tym samym wymierzać kary których wysokość sięga 2 lub 3 krotności ceny rocznego ubezpieczenia OC.
Oprócz wyżej wspomnianego mandatu od UFG osoba, która spowoduje wypadek bez ważnego ubezpieczenia dodatkowo ponosi wszelkie koszty związane z odholowaniem pojazdu poszkodowanego, jego naprawy, a także zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów hospitalizacji czy zadośćuczynienia. Biorąc pod uwagę te wszystkie dodatkowe wydatki kwoty łącznych zobowiązań sięgać mogą nawet kilku milionów złotych.

Konieczne zabezpieczenie

Ubezpieczenie OC nie bez powodu jest obowiązkowe. Kwoty odszkodowań i zadośćuczynień sprawcy bez aktualnego ubezpieczenia OC mogą na wiele lat całkowicie zrujnować jego osobisty budżet.
Wybierając ubezpieczyciela kierujmy się doświadczeniami naszych znajomych oraz opiniami dotychczasowych klientów. Po jego wygaśnięciu nie przedłużajmy automatycznie umowy z obecnym ubezpieczycielem, ponieważ może się okazać, że w między czasie pojawiły się na rynku atrakcyjniejsze cenowo oferty.
Wykup Ubezpieczenia jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale także ubezpiecza bezpieczeństwo innych.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/