Jakie rury do pompy ciepła powietrze-woda?


Budownictwo / piątek, 23 kwietnia, 2021

Wydajność pompy ciepła zależy w dużej mierze od prawidłowej instalacji. Efektywność pracy pompy ciepła zależy od doboru odpowiedniego sprzętu oraz tego, czy jego parametry odpowiadają wymaganiom. Jednak wszystkie elementy montażu sprzętu są równie ważne – bez tego nawet najlepsze pompy nie będą działać w pełni i wydajnie. Instalacje z pompami ciepła powinny być zawsze projektowane i wykonywane przez profesjonalistów. Wybierz fachowców posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie montażu pomp ciepła, możesz również skorzystać z usług instalatorów autoryzowanych przez konkretnych producentów. W każdym przypadku ważne jest, aby zrozumieć najczęstsze błędy w instalacjach pomp ciepła i ich konsekwencje.

 

Jakie rury do pompy ciepła powietrze-woda?Montaż pomp ciepła powietrze woda – wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Temperatura dolnego źródła ma wpływ głównie na moc chłodniczą i grzewczą urządzenia, a także ma znaczenie przy wyborze trybu pracy pompy: pompa pojedyncza (praca niezależna od urządzenia) lub pompa ciepła podwójna (przy współpracy z drugim źródłem). Jednocześnie temperatura górnego źródła wpływa głównie na sprawność pompy ciepła (czyli na późniejsze koszty eksploatacji) i jest uzależniona od projektowanego układu centralnego ogrzewania. Niższa temperatura zasilania (np. ogrzewanie podłogowe) przekłada się na niskie ciśnienie skraplania, więc wymagana jest mniejsza liczba operacji sprężarki. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła cena wynosi kilkaset złotych.

 

Układ bezpośredni 

Jest to zdecydowanie najlepszy system dystrybucji ciepła do użytku z pompami ciepła. Ze względu na niską temperaturę zasilania można osiągnąć najwyższą sprawność operacyjną, a tym samym najniższe koszty eksploatacji. Urządzenie grzewcze w tym układzie powinno gwarantować minimalne natężenie przepływu wody grzewczej określone dla danego modelu pompy ciepła. Dopuszcza się regulację w wybranym obwodzie, ale tylko wtedy, gdy natężenie przepływu nie jest ograniczone do minimalnego natężenia przepływu, a różnica między natężeniem przepływu a temperaturą wody powrotnej nie przekracza 10 K. W systemie bezpośrednim zalecanym elementem jest zawór obejściowy, którego zadaniem jest utrzymanie przepływu ciepłej wody przez pompę ciepła na minimalnym poziomie, gdy nie można utrzymać obiegu grzewczego. Ponadto zaleca się, aby przepustowość rurociągu między nim a pompą ciepła wynosiła co najmniej 2 minuty czasu pracy pompy.

 

Bufor wody grzewczej

Systemy dystrybucji ciepła w budynkach oparte na grzejnikach niskotemperaturowych i stosowane w połączeniu z pompami ciepła nie nadają się do systemów bezpośrednich. Niska bezwładność i mała pojemność wodna spowodują krótki czas pracy sprężarki i częste uruchamianie sprężarki, co może prowadzić do szybkiego zużycia i uszkodzeń. Nagrzewnica jest również wyposażona w głowicę termostatyczną, która może zmieniać przepływ ciepłej wody (pompa ciepła potrzebuje minimalnego przepływu do prawidłowego działania). Urządzenie z pompą ciepła wyposażone jest w zbiornik buforowy, którego zadaniem jest zwiększenie objętości instalacji grzewczej. Co ważne, pełni rolę zbiornika ciepła, a nie sprzęgła hydraulicznego znanego w instalacjach kotłowych. Dlatego musi mieć określoną wydajność, a wydajność pompy cyrkulacyjnej podłączonego obiegu grzewczego nie może być większa niż pompy cyrkulacyjnej pompy ciepła.

 

Układ wpięty szeregowo

Zalety bezpośredniego rozwiązania systemowego z buforem łączą się z zamontowaniem zbiornika na wodę o mniejszej pojemności po powrocie instalacji grzewczej. Ze względu na swoje położenie nie ma potrzeby stosowania czujnika temperatury do pomiaru, a pompa ciepła pracuje w oparciu o własny czujnik temperatury zasilania lub powrotu. Zasobnik służy jako magazyn energii cieplnej nie pobieranej przez system centralnego ogrzewania, a także jako magazyn ciepła do odszraniania parownika. Niezbędnym elementem jest zawór obejściowy, który jest zainstalowany w pobliżu pompy ciepła i zapewnia minimalny przepływ ciepłej wody. W takim przypadku system grzewczy można w pełni wyregulować bez konieczności posiadania dużej pojemności wodnej. Dlatego takie rozwiązanie można zastosować do ogrzewania podłogowego i grzejników.

 

Funkcja chłodzenia – instalacja pompy ciepła

Kolejnym argumentem przemawiającym za zastosowaniem pomp ciepła zamiast tradycyjnych kotłów grzewczych jest możliwość realizacji funkcji chłodzenia. Model solanki może być stosowany do chłodzenia naturalnego (pasywnego), natomiast model z wodą może być stosowany do chłodzenia aktywnego przy niskich kosztach. Naturalne chłodzenie polega na wykorzystaniu różnicy temperatur między wodą w systemie grzewczym a medium w źródle ciepła. Wymiana ciepła na dodatkowym płytowym wymienniku ciepła obniża temperaturę ciepłej wody i poprawia współczynnik przeciwzamrożeniowy dolnego źródła ciepła. Systemy podłogowe są najlepszym rozwiązaniem do chłodzenia pomieszczeń (np. ogrzewania podłogowego lub ściennego) i wspomagają mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną poprzez wymuszony ruch powietrza. Należy pamiętać, że obniżenie temperatury powietrza może spowodować kondensację pary wodnej na ścianach rur i uszkodzenie budynku. Można temu zapobiec, ograniczając minimalną temperaturę zasilania obiegu chłodzenia, na przykład systemy ogrzewania podłogowego zapewniające chłodzenie nie powinny mieć temperatur poniżej 18 ° C. Kolejnym elementem jest czujnik punktu rosy, który zapobiega funkcji chłodzenia w przypadku wykrycia zbyt dużej wilgotności powietrza. Instalacja pomp ciepła wymaga wiedzy technicznej.