Instalacja fotowoltaiczna i jej montaż – krok po kroku


Budownictwo, Technologie / wtorek, 11 sierpnia, 2020

Sposób funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej jest bardzo prosty. Produkcja energii elektrycznej za sprawą paneli fotowoltaicznych możliwe jest dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym. Zjawisko to polega na powstaniu w półprzewodniku siły elektromotorycznej w wyniku czego w ogniwach fotowoltaicznych energia słoneczna zostaje przeobrażona na stały prąd. Do korzystania z prądu wytworzonego przez instalację fotowoltaiczną niezbędny jest falownik (inwerter solarny) http://www.gmstarbud.pl/fotowoltaika-swietokrzyskie/. Jest to urządzenie przekształcające wytworzony w ogniwach prąd stały na prąd zmienny o parametrach adekwatnych do parametrów sieci publicznej. Wielu potencjalnych klientów zadaje sobie pytanie jak właściwie przebiega montaż instalacji fotowoltaicznej i jak dużo czasu trzeba poświęcić na każdy jego etapów. Oprócz montażu modułów, ważną kwestią jest również omówienie projektu i poznanie potrzeb klienta tak, aby instalacja w 100% spełniała jego oczekiwania. 

Pierwszy kontakt telefoniczny – określenie optymalnej mocy instalacji

Pierwszym etapem jest poznanie potrzeb potencjalnego klienta. Celem pierwszego kontaktu powinno być uświadomienie obu stronom, jaka moc instalacji fotowoltaicznej okaże się niezbędna w celu pokrycia 100% zapotrzebowania energii w gospodarstwie domowym. Da to gwarancję klientowi zastosowania wystarczającej ilości i rodzaju paneli fotowoltaicznych. Bardzo ważne jest to, aby sprawdzając charakterystykę zużycia energii gospodarstwa domowego, brać pod uwagę jak najdłuższy okres czasu (np. półroczny). Pozwoli to na realne określenie kilowatogodzin zużywane jest w czasie oraz jakie koszty za energię są ponoszone przez gospodarstwo domowe.

Zobacz również:

Analiza pozostałych kwestii technicznych – audyt fotowoltaiczny

Samo uzyskanie rachunków za prąd nie będzie wystarczające określenia ostatecznej wersji projektu. W kolejnym etapie dokonuje się specjalistycznych obliczeń i ich porównań z potencjalnym uzyskiem energetycznym. Symulacja ta umożliwi dobór modułów charakteryzujących się odpowiednią wydajnością biorąc pod uwagę dysponowaną powierzchnię. Analizując kwestie techniczne ważne jest również zbadanie orientacji domu, a w szczególności kąta nachylenia oraz ekspozycji dachu. Czynniki te warunkują intensywność pochłaniania promieni słonecznych. Zakłada się, że najlepszą efektywność pochłaniania uzyskuje się montując panele fotowoltaiczne skierowane na południe pod kątem nachylenia pomiędzy 25-40 stopni. Po zbadaniu powyższego oraz dostępnej powierzchni posesji, zostaje podjęta decyzja czy bardziej optymalny okaże się montaż paneli fotowoltaicznych wykorzystując system dachowy czy też naziemny. W obecnym świecie spotyka się z coraz to większym wykorzystywaniem wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych. Obserwuje się wzrost ilości montowanych systemów alarmowych i monitorowania. Część gospodarstw zaopatrzona jest też w inteligentne systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie gospodarstwem. W związku z tym, przychodzi czas na zbadanie, czy proponowany projekt podoła oczekiwaniom klienta nawet w sytuacji nagłego zwiększenia zapotrzebowania na energię w przyszłości. Wymienione wyżej kwestie są ostatecznie potwierdzane po rozmowie z klientem oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej gospodarstwa domowego.

Oferta i kosztorys na montaż instalacji fotowoltaicznej

W kolejny etapie przychodzi czas na przedstawienie klientowi oferty i kosztorysu. Klient uzyskuje z niej informację z czego będzie składać się usługa oraz za jakie jej elementy płaci.

W ofercie umieszczone zostaną m. in. poniższe informacje:

  • propozycja urządzeń i konstrukcji wsporczej;
  • wielkość instalacji i jej szczegóły techniczne;
  • symulacja wydajności i oszczędności instalacji;
  • szczegóły gwarancji;
  • koszt usługi;
  • wizualizacja.

Po przedstawieniu i zaznajomieniu się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi instalacji, przychodzi czas na ewentualne ostateczne poprawki i następnie w przypadku pozytywnej decyzji klienta – podpisanie umowy..

Montaż instalacji fotowoltaicznej

W końcu czas na właściwy etap realizacji, którym jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Proces ten trwa w granicach od 1 do 4 dni (w zależności od mocy instalacji). Zalicza się do niego następujące czynności:

  • ustawienie konstrukcji wsporczej;
  • przygotowanie okablowania;
  • umieszczenie inwertera solarnego w miejscu ustalonym z klientem;
  • montaż paneli fotowoltaicznych i podłączenie ich do sieci.

Zgłoszenie do operatora energetycznego, podpisanie umowy kompleksowej

Po sfinalizowaniu montażu instalacji fotowoltaicznej, przed rozpoczęciem eksploatacji, konieczne jest jeszcze jej zgłoszenie do operatora energetycznego. Jest to potrzebne w celu wymienienia licznika energetycznego na licznik dwukierunkowy, czyli taki który pozwoli na oddawanie energii oraz pobieranie energii elektrycznej z sieci http://www.gmstarbud.pl/rekuperacja-kielce/. Zgodnie z prawem, operator energetyczny, ma obowiązek w ciągu 30 dni od zgłoszenia dokonać wymiany licznika. Zakończeniem procesu jest podpisanie umowy kompleksowej z operatorem energetycznym. 

Rozpoczęcie eksploatacji, monitorowanie wydajności

Finalnym etapem realizacji usługi jest zainstalowanie oprogramowania do monitorowania wydajności zamontowanych paneli fotowoltaicznych. Dzięki takiemu oprogramowaniu, klient posiada stały wgląd do ilości uzyskanej energii elektrycznej w czasie rzeczywistym oraz do oszczędności, które uzyskał za sprawą instalacji.