Etapy układania kostki brukowej


Budownictwo / czwartek, 23 kwietnia, 2020

Układanie kostki brukowej najlepiej jest powierzyć fachowcom, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby na niewielkich powierzchniach ułożyć ją samodzielnie. Ważne jest jedynie to, żeby nie pomijać żadnego z etapów układania kostki brukowej i przeprowadzać te etapy we właściwej kolejności.


Jaka kostka brukowa?

 Wybór kostki brukowej https://www.dom-pl.com/instrukcja-ukladania-kostki-brukowej/ przeznaczonej do zabrukowania jest ważny nie tylko ze względów estetycznych. Dokonując takiego wyboru należy ustalić, czy po ułożonej kostce będzie się odbywał jedynie ruch pieszy, czy też również samochodowy. Jeżeli kostka brukowa będzie układana na posesji z brakiem podłączenia do kanalizacji ściekowej, oznaczać to będzie konieczność wjazdu na posesję wozu asenizacyjnego. Nawet jedna taka wizyta może zdemolować zabrukowaną płaszczyznę, jeżeli zostanie zastosowana zbyt cienka kostka, a do tego na niezbyt stabilnej powierzchni. Kostka brukowa standardowej grubości 6 cm może być w tym wypadku za cienka i na płaszczyznę, gdzie kilka razy do roku wjedzie samochód ciężarowy, lepiej będzie wybrać kostkę o grubości 8 cm. Nie jest to jednak konieczne wówczas, gdy ułożymy kostkę brukową zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki.


Układanie kostki brukowej – etapy

Zanim przystąpimy do ułożenia kostki brukowej, należy odpowiednio przygotować dla niej podłoże.

Odmierzenie

Pierwszą czynnością będzie dokładne wymierzenie płaszczyzny przeznaczonej do zabrukowania i oznaczenie jej granic. Można to zrobić za pomocą wbitych w ziemię prętów zbrojeniowych albo palików, pomiędzy którymi przeciągniemy sznurek. Ten powinien znajdować się na wysokości górnej granicy płaszczyzny kostki.

Korytowanie

Wybranie rodzimego gruntu z odmierzonego terenu – do głębokości nawet 50 cm od wytyczonej górnej granicy powierzchni kostki w wypadku wjazdu do garażu lub placu, na który wjadą samochody lub do ok. 35 cm w wypadku np. ścieżki ogrodowej. Gdy podczas wybierania gruntu okazuje się, że nie jest on zbity, lecz sypki (takie sytuacje zdarzają się wówczas, gdy na powierzchnię działki była nawożona ziemia w celu podniesienia gruntu względem najbliższej ulicy), należy spód koryta zagęścić za pomocą mechanicznej ubijarki, potocznie zwaną właśnie zagęszczarką.

Niwelowanie

Dno koryta należy wyrównać za pomocą sypkiego materiału albo drobnego tłucznia lub zmielonego gruzu. Nie należy jednak płaszczyzny poziomować, ale przeciwnie, chodzi o wyznaczenie spadków, dzięki czemu zapobiegniemy powstawaniu podczas opadów deszczu kałuż na zabrukowanej płaszczyźnie. Spadki powinny mieć pochyłość ok. dwóch do dwóch i pół procenta.

Obramowanie

Obramowanie wykonujemy na dwa różne sposoby, a jego górna granica powinna być o ok. 0,5 cm niższa od planowanej wysokości płaszczyzny kostki. Jest to ważne, ponieważ wystająca ponad obramowanie kostka brukowa to możliwość swobodnego spływu wód opadowych. Krawężniki albo wkopujemy w grunt albo wykonujemy dla nich osobną podbudowę. Ten drugi sposób zazwyczaj dotyczy tzw. obrzeży. Zarówno krawężniki, jak i obrzeża możemy umiejscowić w momencie układania podbudowy, ale należy to wykonać jeszcze przed jej zagęszczeniem. Miejsca przy obrzeżach dokładnie zagęszczamy, aby obramowanie było stabilne.

Wykonanie podbudowy

Grubość podbudowy, czyli warstwy nośnej dla mocnej płaszczyzny powinna wynosić przynajmniej 20 cm. Na podbudowę ścieżek ogrodowych wystarczy zwykły piasek, ale już dla wjazdów do garaży lepiej jest użyć gruzu betonowego albo kruszyw łamanych lub naturalnych. Warstwa podbudowy musi być starannie i równomiernie rozprowadzona po całej powierzchni, a następnie mechanicznie zagęszczona. Jeżeli wykonujemy podbudowę z kilku warstw materiałów o różnej frakcji, to każda warstwa musi być zagęszczona oddzielnie.

Podsypka

Skład specjalistycznej podsypki to kamienne odsiewki, ale dla celów przydomowych wystarczy tzw. chudy beton. Jest to zresztą najpopularniejsza podsypka w zastosowaniu również pod śródmiejskie chodniki, czy ścieżki rowerowe. Chudy beton wykonuje się z cementu wymieszanego z piaskiem (ok. 60-100 kg cementu na jeden metr sześcienny piasku).

Podsypkę nakładamy na podbudowę i musi być to wykonane bardzo starannie. Do prawidłowego ułożenia podsypki niezbędna jest specjalnie wyprofilowana deska do ściągania nadmiaru podsypki i jej równomiernego rozłożenia. Grubość podsypki powinna wynosić od 3 do 5 cm, a nakładamy ją na moment przed ułożeniem kostki brukowej. Podsypki nie ubijamy.

Ułożenie kostki

Kostkę https://www.dom-pl.com/polbruk-trento/ układamy równo, przesuwając się w kierunku układania. Robimy to po kostce, a nie po podsypce.

Spoinowanie

W zależności od upodobania fachowców, najpierw wykonujemy spoinowanie, a potem zagęszczanie albo na odwrót.

Do spoinowania używamy drobnoziarnistego piasku, który rozsypujemy na kostce i zamiatamy do całkowitego wypełnienia szczelin. Pozostałości usuwamy.

Zagęszczenie

Ostatni proces przeprowadzamy za pomocą zagęszczarki, ale na jej płaszczyznę roboczą nakładamy specjalną obudowę z tworzywa lub gumy, która zapobiegnie niszczeniu kostki. Zagęszczamy od krawędzi do środka płaszczyzny aż do uzyskania jednolitej powierzchni.

Jest to najprostszy sposób brukowania. Do bruku z zastosowaniem odpływów, drenaży itp., lepiej jest zatrudnić fachowców.