Czym jest geologia górnicza?


Geologia

Geologia górnicza to nic innego, jak pewien zakres badań, który swoim działaniem obejmuje przede wszystkim tematykę rozpoznawania złóż, jak również badania na potrzeby górnicze.  W jaki sposób można zdefiniować geologię górniczą? Geologię górniczą można zdefiniować w taki sposób, że jest ona traktowana, jako dziedzina działalność praktycznej, która opiera się na umiejętności prowadzenia badań geologicznych na […]

24 września 2020